המחירים מתייחסים לדלת בציפוי (לא צביעה בתנור) וגם כולל התקנת משקוף ודלת.